NESS Beauty, make-up & workshops sluit de winkel en workshopruimte gelegen te Migrostraat 70, 9200 Schoonaarde en dit vanaf 01/07/2023!

Vanaf NU is ALLES in de winkel te koop aan -50% op de huidige verkoopprijs!!!

Alle workshops zijn volzet en alle weekends zijn nog gevuld t.e.m einde juni 2023! Deze gaan sowieso nog door. Ook alle bruidjes die op de agenda staan worden nog met veel goesting gemaquilleerd.

Nieuwe afspraken worden niet meer gemaakt!!!


De winkel is steeds geopend op woensdagavond van 18u-20u!

-Uitzonderlijk gesloten op woensdag 12/04/2023 wegens vakantie en op 10/05/2023 wegens 5-daagse stagebegeleiding te Nice.


Adresgegevens:

Ness Beauty, make-up & Workshops

Migrostraat 70

9200 Schoonaarde

 

Parkeergelegenheid:

  • Er is plaats voor 1 auto, op de oprit.
  • Ook op de straat is er voldoende parkeergelegenheid (beurtelings parkeren) 

 

Contactgegevens:

Zaakvoerder: Vanessa De Mey

E-mail: beautyness@outlook.be

 

Overige gegevens:

KBO:     0840.789.961

Reknr. : BE23 0018 2241 6091

 

Algemene voorwaarden website en webshop

Elke bestelling of bezoek aan deze website/ webshop geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden gesteld door de koper.

Ondernemingsgegevens , verkoper
De website & webshop www.nessbeauty.be is eigendom van:

NESS Beauty, make-up & workshops

Migrostraat 70

9200 Schoonaarde

Zaakvoerder: Vanessa De Mey

BTW: BE 0840.789.961

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van NESS Beauty, make-up & workshops, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Migrostraat 70, 9200 Schoonaarde, BTW BE 0840.789.961, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van onze site ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van NESS Beauty, make-up & workshops moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door NESS Beauty, make-up & workshops aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs en geldigheid
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Er wordt steeds de artikelprijs van de kleinste hoeveelheid (met minimum van 1) weergegeven. Bij het aanduiden van de gewenste hoeveelheid verschijnt de daarmee overeenstemmelde prijs.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De Klant kan de leveringskosten ook steeds raadplegen op de site bij levering & verzending.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief/informatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Na deze datum is het niet meer mogelijk om de bon te gebruiken. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NESS Beauty, make-up & workshops niet. NESS Beauty, make-up & workshops is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. NESS Beauty, make-up & workshops is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, pasvorm, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via beautyness@outlook.be of telefonisch op het nummer  0493 94 84 03.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NESS Beauty, make-up & workshops. NESS Beauty, make-up & workshops kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Beschikbaarheid
Onze webshop biedt u artikelen aan die we ook voorstellen aan onze klanten in de winkel 'NESS Beauty, make-up & workshops' te Schoonaarde. ls een door u in de webshop gekozen artikel gelijktijdig door een klant in de winkel geselecteerd, dan behouden we het recht de winkelklant verder te bedienen. We hopen echter - door ons grote aanbod - dit maximaal uit te sluiten en al onze klanten naar wens te kunnen dienen. Indien dit zich toch voordoet, nemen we met u contact op zodat u - indien gewenst - het order kan herzien. U wordt voor de respectievelijke artikelen uiteraard onmiddellijk terugbetaald.

Kleur en formaat
'NESS Beauty, make-up & workshops' probeert de artikelen zo getrouw mogelijk af te beelden. Hou er echter rekening mee dat factoren zoals een computerscherm, omgevingslicht, ... vooral in kleur, maar ook in formaat kleine afwijkingen kunnen vertonen ten opzichte van de werkelijkheid.

Artikel 4: Online aankopen
De bestelprocedure via NESS Beauty, make-up & workshops verloopt als volgt:

 

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Mollie
  • via Bancontact
  • via Betalen in de winkel

 

NESS Beauty, make-up & workshops rekent geen kosten aan voor het gebruik van voormelde betaalwijzen

NESS Beauty, make-up & workshops is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is en of er een vermoeden van fraude is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Uw bestelling wordt gemiddeld binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling binnen gebracht bij Bpost, tenzij anders gemeld. We zijn echter niet verantwoordelijk voor vertragingen van onze leveranciers. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, het bij ons, hetzij bij de leveranciers, zullen we de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.

Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending zijn we niet aansprakelijk. Wij doen ons uiterste best om deze eventuele problemen te voorkomen.

 

We informeren u dat onze juwelen fantasiejuwelen zijn, het betreft geen edelmetalen. Ze zijn nikkelvrij en loodvrij. Aanraking met water en/of chemicaliën kan verkleuring van de juwelen veroorzaken. Zie ook onderstaand artikel omtrent garantie. 


Let er dan zeker ook op dat je jouw gegevens volledig en correct aan ons verstrekt, foutieve leveringsadressen zijn de Klant zijn verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de Klant.
Indien de Klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door ons toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de Klant.
De risico's van verlies en beschadiging van de goederen worden overgedragen aan de Klant op het moment van de levering. Evenwel, wanneer de Klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.

Producten worden enkel geleverd in België en de tarieven zijn te vinden bij levering en verzending.

Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

De levering gebeurt door Bpost en de duur en kosten die hieraan verbonden zijn, zijn te raadplegen bij de levering- en verzendkosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden enkel als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behalve in geval van opzettelijke vertraging.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van NESS Beauty, make-up & workshops.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Anna Pops te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht / terugzending
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij NESS Beauty, make-up & workshops.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Hij is vrij in het verstrekken van extra info naar ons toe om zo onze diensten te kunnen verbeteren.
Goederen met een korting (outletartikelen of artikelen aangegeven met een korting) kunnen eveneens teruggestuurd worden maar binnen een termijn van 7 dagen teneinde deze nog te kunnen verkopen aan andere klanten.
De terugbetaling gebeurt dan aan de hand van een couponcode die men later opnieuw kan gebruiken in de winkel of online.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant NESS Beauty, make-up & workshops mailen via beautyness@outlook.be en zo via een ondubbelzinnige verklaring ons op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant hoeft hiervoor geen modelformulier aan te vragen, maar kan gewoon kort mailen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NESS Beauty, make-up & workshops heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan NESS Beauty, make-up & workshops . De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt binnen deze termijn van 14 kalenderdagen. De kosten hiervoor valt ten laste van de klant. 

De online aangekochte goederen, waarvoor je herroepingsrecht wenst uit te voeren, mogen ook in de winkel (met adres: Migrostraat 70, 9200 Schoonaarde) terug gebracht worden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt NESS Beauty, make-up & workshops, zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal NESS Beauty, make-up & workshops alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de betaalde leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat NESS Beauty, make-up & workshops op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal NESS Beauty, make-up & workshops wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

NESS Beauty, make-up & workshops betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij dit door technische redenen niet mogelijk is. Voor goederen met korting wordt er terugbetaald met een coupon.

Workshops die vooraf betaald werden via de webshop of in de winkel, worden niet terugbetaald met geld, indien de workshop door gelijk welke reden dan ook niet kan worden gevolgd. De Klant krijgt een waardebon met 75% van de waarde van de workshop. 


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

 

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar. 

Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met NESS Beauty, make-up & workshops via mail beautyness@outlook.be of via telefoon 0493 94 84 03. NESS Beauty, make-up & workshops zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover NESS Beauty, make-up & workshops beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt NESS Beauty, make-up & workshops zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy
Alles over ons privacybeleid, vind je onder het topic privacybeleid.

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Alle info over ons gebruik van cookies vind je in ons privacybeleid.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door NESS Beauty, make-up & workshops om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van NESS Beauty, make-up & workshops . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Intellectuele eigendom
Je kan de website 'NESS Beauty, make-up & workshops' altijd raadplegen; www.nessbeauty.be . Extern commercieel gebruik van deze website en zijn gegevens is enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van NESS Beauty, make-up & workshops. 'NESS Beauty, make-up & workshops' is niet verantwoordelijk voor externe websites en sociale media waarmee ze mogelijk gelinkt wordt.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.
Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via onze contact- pagina op onze website of door een e-mail te sturen naar beautyness@outlook.be 
We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, of naar keuze van NESS Beauty, make-up & workshops, iedere andere rechtbank die bevoegd is volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.


Privacybeleid

Dit "Privacybeleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NESS Beauty, make-up & workshops met maatschappelijke zetel te Migrostraat 70, 9200 Schoonaarde en ingeschreven in het K.B.O met nummer BE0840.789.961. (hierna: “ONDERNEMING”).

Lees dit privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.nessbeauty.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

NESS Beauty, make-up & workshops stelt zich middels huidige Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is NESS Beauty, make-up & workshops.

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS

2.1. PERSOONSGEGEVENS DIE U ONS MEEDEELT:

Categorie 1, zonder registratie: uw surfgedrag op onze website;
Categorie 2: uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en naam van het bedrijf bij invullen van het contactformulier;
Categorie 3: via first party cookies:
Google Analytics
Google AdWords

Facebook

Instagram

2.2. NESS Beauty, make-up & workshops KAN GEGEVENS VAN UW (PERSOONSGEGEVENS) OP VERSCHILLENDE MANIEREN VERGAREN:

door gebruik van cookies (zie onderstaand); tijdens uw registratie en gebruik van de website; aan de hand van het ingevulde contactformulier en de daaropvolgende communicatie;

2.3. DE WEBSITE MAAKT OOK GEBRUIK VAN COOKIES DIE EEN AANTAL PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN. VOOR DE BEPALINGEN OMTRENT HET GEBRUIK VAN COOKIES, ZIE ARTIKEL 9.

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. ALGEMENE DOELEINDEN:

De onderneming zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van NESS Beauty, make-up & workshops om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: het beheer van uw registratie op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: first party cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. DIRECT MARKETING:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan NESS Beauty, make-up & workshops uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot NESS Beauty, make-up & workshops, haar producten en/of diensten.

NESS Beauty, make-up & workshops kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door NESS Beauty, make-up & workshops bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. DOORGIFTE AAN DERDEN:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van NESS Beauty, make-up & workshops, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien NESS Beauty, make-up & workshops failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van  NESS Beauty, make-up & workshops geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

NESS Beauty, make-up & workshops zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat NESS Beauty, make-up & workshops uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

NESS Beauty, make-up & workshops zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. WETTELIJKE VEREISTEN:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat NESS Beauty, make-up & workshops uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. NESS Beauty, make-up & workshops zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de onderneming en u.

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN

5.1. RECHT VAN TOEGANG EN INZAGE:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. RECHT VAN VERBETERING, VERWIJDERING EN BEPERKING:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan NESS Beauty, make-up & workshops. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. RECHT VAN VERZET:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. RECHT VAN VRIJE GEGEVENSOVERDRACHT:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. RECHT VAN INTREKKING VAN DE TOESTEMMING:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. UITOEFENING VAN UW RECHTEN:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar beautyness@outlook.be of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. AUTOMATISCHE BESLISSINGEN EN PROFILING:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit :

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan NESS Beauty, make-up & workshops aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

ARTIKEL 7 – TOEGANG DOOR DERDEN

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

ARTIKEL 8 – COOKIES

8.1. WAT ZIJN COOKIES?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van NESS Beauty, make-up & workshops en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2. WAAROM GEBRUIKEN WE COOKIES?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. SOORTEN COOKIES:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele Cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Google Analytics

Google

Het optimaliseren & analyseren (bijvoorbeeld hoe u op onze website terecht bent gekomen) van uw gebruikservaring (bijvoorbeeld om je de informatie te geven waar je echt naar op zoek bent).

30 dagen

Facebook

Facebook

Het optimaliseren & analyseren (bijvoorbeeld hoe u op onze website terecht bent gekomen) van uw gebruikservaring (bijvoorbeeld om je de informatie te geven waar je echt naar op zoek bent).

30 dagen

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4. UW TOESTEMMING:

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu


COVID-19

Bij wie kan je terecht voor het melden van een COVID-19-besmetting in kader van een vlotte contact tracing?

Covid-coördinator/ contactpersoon: De Mey Vanessa, zaakvoerder van NESS Beauty, make-up & workshops: 0493 94 84 03

Welke veiligheidsregels dien ik te respecteren bij het betreden van het instituut of de winkel?

*Blijf thuis als je ziektesymptomen hebt en verwittig tijdig om je afspraak te annuleren.

*Hou 1,5 meter afstand van andere klanten, ook in de wachtrij buiten het instituut/winkel.

*Workshops worden enkel uitgevoerd op afspraak.

*Ontsmet je handen bij het binnengaan en regelmatig tijdens je bezoek.

*Volg altijd de aanwijzingen die jou worden gevraagd ivm de veiligheidsregels.

*In het kader van contact tracing zullen uw contactgegevens gevraagd worden aan het begin van een behandeling.